Yetenek Yönetimi Yöneticisi İlanı

‘Yok’ olanı mı arıyor bu ilan acaba?

21. yüzyılda İnsan Kaynakları uygulamaları farkındalığı olan özellikle büyük kurumlar için özlenen, gereken bir pozisyon: Yetenek Yönetimi Yöneticisi

Türkiye’nin en büyük bankalarından biri zor bulabilecekleri bir profesyonelin arayışında olduklarının kanımca fazlasıyla bilincindeler. Normalde bu kapsamdaki bir yönetici pozisyonu için istenen 7-8 yıllık iş tecrübesi sadece 5 yıl olarak belirtilmiş. Daha da kanaatkar şekilde aradıkları nitelikli yönetsel bilgiyi “tercihen” şeklinde ifadelendiriyorlar: ” Tercihen, Yetenek Yönetimi alanında çokuluslu bir firmada veya bir danışmanlık şirketinde en az 1 yıl görev yapmış”

Umuyorum ki, beş-yedi yıl sonra bu tip ilanlar çok daha farklı, yüksek beklentiler içinde kurumlarca hazırlanacak. Yetenek takip edip, değerlendirmek kanımca olgunluk ve ciddi bir İnsan Kaynakları tecrübesi gerektiriyor. Bu ilan vasıtasıyla gelebilecek adayların kurumun beklentisi olan güçlü Yetenek Yönetimi Sistemini ne kadar başarılı kurabileceği benim için büyük bir soru işareti. Neden mi?

Çünkü Yetenek Yönetimi süreçleri çok ciddi para, işgücü ve zaman yatırımı gerektirir. Hatta hayata geçirilecek sistemin kurumsal bir dönüşüm projesi olduğunu bile söyleyebiliriz. ‘Bu değişim/dönüşümün acaba üst yönetim ne kadar bilincinde?’ aklıma hemen gelen bir başka soru … bir sürü bilinmez sözün özü.

Dilerim kimi, neden aradıklarını topyekün biliyorlardır. Ve eğer bulabilirlerse, o kişi umarım kafalarındaki yapıyı kurabilecek bilgi, tecrübe ve yeteneğe sahip olur.


Yetenek Abartılıyor Mu?

Şu an Geoff Colvin’in Talent Is Overrated isimli kitabını okuyorum. Kitap bittiğinde genel yorum ve tanıtım yazısı yazacağım ama öncesinde birkaç dikkatimi çeken notu Kaynağım İnsan’a düşmek istedim.

Kitap zengin örneklem listesi eşliğinde ağırlıklı olarak ‘bireysel yetenek’ kavramını inceliyor. Yetenek nedir? Yetenekli doğmak ilerleyen yaşlarda yüksek performans anlamına gelir mi? Başarılı insanlar mutlaka yetenekli midir? … Sorular çok ve getirilen cevaplar, verilen örnekler çok ilgi çekici, çok bilgilendirici.

Doğuştan gelen yetenek elbette çok önemli bir değer. Ama kimi zaman yetenekli olarak değerlendirilen çocuklar erişkin dönemlerinde beklenilen performansı çıkartamıyor. Yüksek performansa ulaşan yetenekliler üzerinde yapılan araştırmalarda ise aşağıda sıralanan ortak noktalar ortaya çıkıyor:

1. Yetenekli insanlar çocukluk yaşlarından başlayarak veya yeteneklerini keşfettikten sonra en az altı ile on yıl süresince kesintisiz yaptıkları yoğun çalışma sonrasında yeteneklerini etkin ve süreklilik gösterecek şekilde özgün işler sergileyebiliyorlar.

2. Yetenekli insanlar başarıya ulaşabilmek için son derece bilinçli, incelikle hazırlanmış programlar ile çalışıyorlar. Kendilerini geliştirmek üzere konuları dikkatle seçiyorlar ve üstüne konsatre oluyorlar. Asla yüksek performans gösteremeyeceklerinin bilincinde oldukları konular üstünde vakit kaybetmiyorlar, sınırlarını biliyorlar.

3. Yetenekli olmalarına ve üzerine çalıştıkları konuyu bilmelerine rağmen defalarca, usanmadan tekrar yapıyorlar.

4. Performansları hakkında mutlaka inandıkları, güvendikleri kişilerden geri bildirim alıyorlar.

5. Yetenekli oldukları konuda günde dört, beş saat çalışıyorlar. Bu çalışmanın, tekrar içerikli bölümlerinin yanında bir-bir buçuk saatinde zihinlerini zorlayıcı nitelikte efor sarfediyorlar.

6. Yetenekli insanlar performanslarını yükseltmek için çalışırken sanılanın tersine hiç eğlenmiyorlar. İnsanlar için yapmayı bildikleri işler kolay olduğu için eğlendiricidir ama gelişim için bilinmeyene, zor olana başlandığında süreç adeta ızdıraba dönüşür. Başarı da bu ızdırapta yatar.

Gelecek Tasarımı I – CTO’luğa Giden Yol (Chief Talent Officer)

Talentİnsan Kaynakları’nın geleceği ile ilgili düşüncelerimi zaman içinde yazacağımdan bahsetmiş ve çeşitli başlıklar altına almıştım mesleğim hakkındaki öngörülerimi.

Bu başlıklardan aslında ‘gelecek’ ayrımına girmeye pek de gerek kalmadan karşımıza çıkan uygulama ‘Yetenek Yönetimi‘.

Nedir Yetenek Yönetimi?

Yetenek Yönetimi en basit hali ile ‘şirketin hedef ve stratejilerini hayata geçirebilecek, artı değer üretme potansiyeli yüksek, inovatif, gelecek vadeden bireylerin şirket bünyesine alınması ve bünyede tutulabilmesi sürecidir”.

Otuz yıl öncesine gidersek, ‘Personel Yönetimi‘ kavramı, ‘İnsan Kaynakları Yönetimi‘ kavramı kırılımını yaşadı. 21. yüzyıla geldiğimizde ise İnsan Kaynakları Yönetimi kavramı artık “Yetenek Yönetimi‘ kırılımını yaşıyor.

Yani artık farkındalığı üst seviyede olan firmalar İnsan Kaynakları bölümlerinin yanında ‘Yetenek Yönetimi” bölümleri açacaklar. Bunun nedeni de halen İnsan Kaynakları bölümlerinin birçoğunun neden varolduklarının farkına varmış olmamaları. Halen Personelcilik yapıyorlar, şirketin iş süreçlerinde çözüm ortağı olmayı başaramıyorlar, büyük manzarayı göremiyorlar.

Geçenlerde IBM’in geliştirdiği ve öncelikli olarak da kendisinde uyguladığı Yetenek Yönetimi yazılımını bir parça inceleme fırsatı buldum. IBM Talent Management yazılımının şirketin insan kaynağına getirdiği iki büyük açılım var. Birincisi şeffaflık, ikincisi yetenek konusundaki mevcut durum ve gelişimin çok rahat bireysel artı değer üretimi bazlı takip edilebilmesi. Şirket çalışanların ne yaptıklarını, hangi projeyi ürettiklerini, hangisine katkıda bulunduklarını, iletişim, sorumluluk boyutlarını en ince detayına ve senelerle kıyaslamasına kadar takip edebiliyor. Yöneticiler de ekiplerinin en detaylı performans verilerine kolayca ulaşabiliyorlar.

Yetenek Yönetimi bölümlerinin başarılı olabilmesinin de iki ana girdisi var. Birincisi doğru insanların işe alınması, ikincisi bu insanların şirkette kalmalarını sağlayacak memnuniyet mekanizmalarının kurulması. Bu ne demek? Şirketlerinn çalışan memnuniyeti ve gelişimine hizmet edecek uygulamalar için sürekli yatırım yapmaları demek.

Hali hazırdaki İnsan Kaynakları bölümlerinin işe alım bir yana, çalışanları yakından takip konusundaki yetersizlikleri üzerine ben çok sık şikayet alıyorum. Yöneticisinden memnun olmayan çalışan İnsan Kaynakları bölümü ile bağlantıya bile geçmeden istifa edip gidiyor. Sonuçta, bünyedeki çalışanların bölüm yöneticisi dışındaki bir bölüm tarafından birebir takip edilmiyor olması, onları orta kademe yöneticilerin keyfiyetine bırakmak anlamına geliyor. Birçok yetenekli çalışan da bu yetersiz takip sonrasında gelişebilen çeşitli nedenlerle elden kayıp gidiyor. İşte dünya geliştirdiği Yetenek Yönetimi kavramı ile sözkonusu kontrol edilemeyen gidişlere “DUR” demeye çalışıyor.

Şirketin gelecek hedef ve stratejileri hayata geçirmek için ihtiyaç duyulan yeteneklerin tanımlanması ve bu yeteneklere sahip insan kaynağının şirkette çalışmaya ve yetenek gelişimlerinin takip edilmeye başlanması Yetenek Yönetimi’nden sorumlu bölüm ve kişilerin otomotik olarak şirketin stratejik iş yönetimi karar mekanizmaları içinde yer almaları sonucunu doğuracaktır. Yani şirketlerde bir CEO, bir CFO, CIO, CLO varsa, önümüzdeki yıllarda bir de CTO katılacak masaya. Bundan emin olabilirsiniz.


EQ – Duygusal Zekam Beni Lider Yapar mı?

religious_politicalleaders300dpi_6

Geçen gün Harvard Business Review‘de Daniel Goleman’nın “What makes a leader?” başlıklı, 1998 yılında yayınlanmış güzel bir yazısına denk geldim.Yazı temel olarak EQ – duygusal zekayı (Emotional Intellegence) detaylı incelerken, liderlik kavramını da bu bağlamda mercek altına alıyordu.

Yazıda Goleman duygusal zekayı da kendi içinde beşe ayırmıştı ve okuyucularına soruyordu: “Evet, duygusal zekanız var ama acaba aşağıdaki beş EQ alanından hangisi diğerlerine kıyasla daha baskın ?”

  • Kişisel farkındalık: kendi güçlü, zayıf, sizi harekete geçiren yönlerinizi, değerlerinizi, başkaları üzerindeki etkiniz
  • Kişisel hakimiyet: Olumsuz nitelikteki  içgüdü ve ruh hallerinizi kontrol etme ve yeniden yönlendirme
  • Motivasyon: başarılarını kendisi için keyifli hale getirmek
  • Empati: başkalarının duygusal maskesini anlamak
  • Sosyal beceriler: başkalarını istenilen tarafa yönlendirmek için uzlaşma sağlamak

Bireylerin sahip olduğu IQ’nun özellikle teknik iş becerilerindeki önemi çok büyük ama profesyonel hayatta pozisyon yükseldikçe teknik donanımdaki üstünlüğün yerini EQ – duygusal zeka alıyor. Teknik anlamda çok başarılı birçok kişinin, mesleklerinini ilerleyen dönemlerinde iş ekip kurmak ve yönetmeye geldiğinde çok başarısız olabildiklerini görüyoruz. Goleman’da yazısında bu vurguyu yapıp, başarılı liderlerin hepsinde yukarıdaki beş maddenin de, farklı oranlarda olsa bile yüksek seviyede bulunduğunu söylüyor.

Goleman’nın bir diğer görüşü ise IQ’nun tersine, bir kişinin isterse, üzerine çaba harcarsa EQ’sunu yükseltebileceği üzerine. Ben açıkçası Goleman’nın EQ yükselmesi olarak adlandırdığı süreci bir profesyonelin tecrübe kaynaklı iş hayatında pişmesi olarak kabul ediyorum. Yaşanmışlıklardan dolayı ekip yönetiminde daha temkinli, daha akılcı olmayı öğrenebiliyor insanlar. Ama maalesef bu öğrenme, gelişme dönemi boyunca da kötü yöneticilik vasıfları nedeniyle çok kişinin canını yakabiliyorlar.

Peki size bir soru daha; sizce, sizin yukarıdaki beşliden en yüksek seviyedeki EQ alanınız, en makbul olanı mı? Yaptınız seçimin değerlendirmesi ve ne derece makbul olduğunu anlamak için şimdi hemen yazıya girin derim. Faydalı bir okuma …

🙂

Bireysel Yetkinliklerinizi Kendiniz Ölçün

compİş ararken, iş görüşmelerinde veya çalışırken sık sık duyduğu ‘Yetkinlikler’ aslında hepimizin günlük hayatlarımızda kendimizi anlatmakta sık sık kullandığımız çeşitli becerilerimizi işaret eder.

“Bütün arkadaşlarım bana güvenir, inanır”

“Her türlü düşünceye açığımdır”

“Alışverişte inanılmaz pazarlık yaparım”

“Sürekli kurslara gidip birşeyler öğrenmeyi çok seviyorum, kendimi geliştiririm”

İşte İnsan Kaynakları uygulamaları da ‘Yetkinlikler’ başlığı altında bünyesinde çalışmaya aday veya çalışan personelin bireysel ve teknik becerilerini kayıt altına alır ve onları ölçer, gelişim, değişim seyrini izler. Bu takip performans değerlendirmeleri ve geri bildirimler vasıtasıyla yapılır. Sonuçlar ise Eğitim ve Kariyer Yönetimi süreçlerini şekillendirir.

Ancak İnsan Kaynakları uygulamalarına dahil olmadan da bireyler isterlerse kendi bireysel yetkinliklerini ölçebilir, kendisi hakkında genel bir değerlendirme yapabilir. Hangi bireysel yetkinliklerde üstün, hangilerinde yeterli veya hangilerinin gelişmesi gerektiğini saptayabilir. Nasıl mı?

Aşağıda 44 adet ana Bireysel Yetkinlik sıralanmıştır. Bu yetkinlikler içinde kendi kendinizi değerlendirebilmeniz için 5’li skala verilmiştir. Dürüst olun ve bu kırk dört bireysel yetkinlik için işaretlemenizi yapın.

Hatta biri ailenizden, biri arkadaş çevrenizden, biri de iş ortamınızdan objektif olacağına inandığınız üç kişiden sizi bu kırk dört yetkinlik çerçevesinde değerlendirmesini isteyin. Çıkan sonuçları karşılaştırın. Eğer şirketinizde böyle bir değerlendirme yapılmıyorsa amirinizden bile sizi bu bireysel yetkinlik tanımları çerçevesinde değerlendirmesini isteyebilirsiniz.

Eminim çıkan sonuçların kimisine sevinip, kimisine de şaşıracaksınız. Sizin kendinizi sandığınız ile etrafınızdaki insanların sizi algılaması sıklıkla farklılaşabilmektedir. Bireysel gelişim adına bu farkı görmek ve objektif değerlendirebilmek ise çok önemlidir.

Haydi şimdi değerlendirmeye …

1. Güvenilirlik

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

2. İç motivasyon ve tutku

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

3. Gözlem gücü

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

4. Açıklık ve esneklik

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

5. İş/hareket odaklılık, insitatif kullanabilirlik

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

6. Bireysel farkındalık

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

7. Kişisel gelişim

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

8. Sakinlik ve kişisel prezantasyon (dış görünüş, alışkanlıklar)

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

9. Entellektüel güç ve öğrenmek becerisi

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

10. Yaratıcılık ve inovasyon

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

11. İnanç (din anlamında değil)

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

12. Ahlaki özgüven

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

13. İnanılırlık

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

14. Belirsizlikle başedebilmek

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

15. Zaman yönetimi

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

16. Hedef belirleme

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

17. Analitik düşünme ve sonuç odaklı olmak

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

18. Karar verebilmek

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

19. Problem çözebilmek ve proses odaklı olmak

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

20. Organize olmak

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

21. Koordinasyon kurucu, geliştirici

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

22. Delegasyon

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

23. İletişim (konuşma, dinleme, empati, beden dili, yazma)

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

24. Kişilerarası beceriler ( kişilerarası algoritmik sonuç ve etki odaklı zihinsel ve iletişimsel beceleriler)

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

25. Pazarlık gücü

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

26. Çelişki yönetimi

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

27. Sunum becerileri

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

28. İkna edici

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

29. Koçluk ve insan geliştirmek

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

30. Temsil gücü

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

31. Mentorluk

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

32. Takım çalışması

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

33. Takım kurmak

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

34. Fikir birliği(konsensus) sağlayıcı

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

35. Toplantı idaresi

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

36. Liderlik

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

37. Büyük resmi düşünmek ve stratejik düşünmek

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

38. Diğerlerini motive edebilmek

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

39. Kontrolcu

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

40. Güvence verebilmek

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

41. Stres yönetimi

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

42. Özgüven

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

43. İddiacılık

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

44. Entegrasyon

Seviye 1: Yetersiz : Hiçbir becerisi yok.
Seviye 2: Kısmen yetkinlik ve bilgi mevcut: bağımsız hareket edemiyor veya etkin olamıyor.
Seviye 3: Yetkinlik be bilgi mevcut : bu yetkinliğini kullanabiliyor ve nispeten bağımsız ve kabul edilebilir etkinliği var.
Seviye 4: Yetkinlik ve bilgi derecesi güçlü: nadiren desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor ve yetkinliğini etkin kullanıyor.
Seviye 5: Uzman derecesinde bilgi ve yetkinliği var: Derin bilgi, anlayış sahibi, çok etkin, problem çözme anında diğerlerine yol gösterici

İlk İnsan Kaynakları Uzmanım

Benim bir şirket bünyesinde hayatımda ilk karşıma çıkan insan kaynakları uzmanım o işin hem patronu, hem de en tepe yöneticisi olan kişiydi. Kişinin kim olduğunu önemi yok, burada vurgulamak istediğim konu her patron ve yöneticinin ana uzmanlık alanlarından birinin insan kaynakları üzerine olması gerektiğidir.

Bir yönetici işinin teknik gereklilikleri dışında büyük vakdini ekibindeki ve şirketin dışındaki insan faktörü ile uğraşarak geçirir. Sirket dışındaki insan kalabalığını bir kenara bırakalım, gelelim şirket içindeki kadronuza, ekibinize. Siz bir patron veya yönetici olarak ekibiniz için bugün ne yaptınız?

Elbet, maaşlarını ve sosyal haklarını verdiğiniz. Teşekkür ederiz ama onlar da zaten bunun karşılığında sizin için emeklerini verdiler yani denksiniz.

Başka? Siz en tepesiniz ve onlardan fazla başka birşeyler daha yapmanız lazım. Örneğin, onları motive edecek, geliştirecek, yönlendirecek neler yaptınız?  Bu saydıklarım aslen bir insan kaynakları uzmanının ana görevleridir ama zaten her patron/yönetici de aslen bir insan kaynakları uzmanı olmak durumundadır.

Şirketlerinde insan kaynakları bölümü olan pek çok müdür arkadaşım bana “sizin bölüm ne işe yarar anlamam?” der. Ben de karşılığında başlarım onlara soru sormaya;

“Sen ekibini motive etmek için bugün ne yaptın?”

“En son periyodik bölüm içi motivasyon toplantın hangi gündü veya böyle bir sistematiğin var mı?”

“Ekibin içinde bir ödül yönetimi kurdun mu?”

“Bölümünde değişim yönetimi uyguluyor musun?”

“Ekibinin performans değerlendirmelerini düzenli olarak yüz yüze yapıyor musun? ”

“Ekibinin üyelerinin niteliklerini geliştirmeye yönelik onları nasıl yönlendiriyorsun? ”

“Ekip üyelerine düzenli bir şekilde hedef koyuyor musun, kendilerine hedef saptamalarını istiyor musun?”

“Ekibinin işlerinden memnuniyetlerini düzenli takip ediyor musun?”

Sorular çok daha çoğaltılabilir. Her patron/yönetici bir insan kaynakları uzmanıdır derken ben, her patron/yöneticinin bir insan kaynakları bölümüne ihtiyaç duymadan yukarıdaki soruların altını doldurabilmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. İnsan kaynakları bölümlerinin ana görevi patron/yöneticilere bu soruları sorarak insan kaynakları süreçlerinin uygulanmasının kendilerinden değil, aslen patron/yöneticilerden başladığını anlatabilmek, öğretebilmektir. Yoksa patron ve yöneticiler uygulamadıktan, gereğine inanmadıktan sonra İnsan Kaynakları bölümü performans değerlendirme sistemi, ödül sistemi, değişim yönetimi sistemi kurmuş farketmez: İnsan kaynakları bölümlerini sorgularken patron/yöneticiler ilk başka kendilerinin ne derece başarılı birer insan kaynakları uzmanı olduklarını sorgulamalıdırlar, kendi yönetimleri altındaki insan kaynağına yönelik fikirler geliştirmeliler ve uygulamaya sokabilmelilerdir.

Örneğin çalıştığım genel müdürlerden bir tanesi hafta başında saptadığı kişilere işle iligili belirli metinler gönderir, onları cuma sabahı bir saatliğine bu metinler üzerinden görüş alışverişi toplantısına çağırırdı. Bu daveti alanlar çok heyecanlanır ve genel müdürle başbaşa bir zihin jimnastiğine girecek olduklarından ciddi hazırlık yaparlardı. Toplantıların hepsine ben de katılırdım. Birbirinden çok farklı uzmanlık dallarında çalışan insanların bir saat boyunca ortak bir konu üzerinde tartışmalarının onlara ne kadar coşku verdiğini mutluluk ve hayretle izlerdim. Bu toplantılar sadece çalışanların motivasyonuna değil, şirket aidiyeti duygularının güçlenmesine, şirket içi ileşimin artmasına, kurum kimliğinin güçlenmesine yardımcı olan süreçlerdi. Birlikte geçirilen bir saat (asla bir saati bir dakika geçmezdi) sayesinde Genel Müdür de altındaki kadro ile tanışmış ve “benim kimyamda ne var, ne yok” görmüş olurdu. Bahsettiğim genel müdür çok başarılı bir insan kaynakları uzmanıydı, uzmanıdır.

Şirketi bünyesinde bir insan kaynakları bölümü bulundursun, bulundurmasın her patron/yöneticinin kütüphanesinde insan kaynakları yönetimine dair üç-beş kitap bulundurmaları,onları okumaları ve okuduklarını uygulayabilmeleri dileğimle …

Yetkinlik Tanımları

Yetkinlik Tanımları

(Bu tanımların nasıl kullanılabileceği konusunda yazıda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.)

I. GENEL İŞ YETKİNLİKLERİ

a. İşi Yönetimi ( 1. İşi kavrayışı, 2.Şirket/iş odaklı, 3.Müşteri odaklı, 4.Şirket politikalarında farkındalık, 5.Yasal konularda farkındalık, 6.Girişimci, 7.Mesai ve öğle tatili saatlerine uyum )

b. Değişim Yönetimi ( 1.Esnektir, 2.Gelenekçi değildir, 3. Yaratıcı düşünür, 4.Stratejik düşünme odaklı, 5.İleri görüşlü-dengeli yaklaşım, 6.Çok yönlü düşünebilirlik )

II. GÖREVE YÖNELİK YETKİNLİKLER

a. Planlama ( 1.Kısa vade, 2.Orta vade, 3.Uzun vade, 4. Kaynak Planlaması )

b. Problem çözücülük ( 1.Rasyonel / sayısal yaklaşım, 2.Sözel yaklaşım, 3.Kavramsal yaklaşım, 4.Detaylara yönelik farkındalık )

c. Karar Alma ( 1.Kasin ve tümel çözümcü, 2.Kararlı, 3. Tutarlı, 4.Bağımsız, 5.Risk alabilir )

d. İş yaptırabilirlik ( 1.Uygulama odaklı çalışmak, 2.Planlı çalışma odaklı, 3.Dirençli, 4.Organize, 5.Kaynakları verimli kullanım )

III. ÇALIŞMA ORTAMINA YÖNELİK BİREYSEL YETKİNLİKLER

a. Takım Çalışması ( 1.Kültürel farklılaşmaları yönetim, 2.Yönlendirici, 3.Takım çalışmasından zevk almak, 4.Takım ruhu oluşturmak, 5.Sosyal güveni tam, 6.Empati kurma )

b. Etkileyicilik ( 1.Etkili arabulucu, 2.Benimsediği tarz, 3.Diplomatik-idareci, 4.Başkaları üzerinde etkili, 5.Bağlantı kurma tarzı )

c. İletişim ( 1.Bilgilendirici, 2.Özgüvenli iletişimci, 3.Aktif dinleyici, 4.Veri merkezli )

d. Liderlik ( 1.Koordinasyon/ bağlantı kurucu, 2.Saygın, 3. Ekibini motive eden, 4.İş/yetki delegasyonu, 5.Çelişki Yönetimi, 6.Destekleyici )

e. Geliştirmeci ( 1.Gelişmeleri takipçi, 2.Gelişmeleri destekleyici, 3.Gelişmeleri değerlendirebilme )

IV. BİREYSEL OLGUNLUK

a. Kişisel Yaklaşım (1.Dikkatli/arkadaşça, 2.Pozitif / optimistik, 3.Esnek, 4.Duygusal kontrollü, 5.Kişisel çaba / enerji, 6.Bireysel motivasyon, 7.Özüne bağlı )

b. Profesyonellik ( 1.Uygulamada uzman, 2.Profesyonel kredibilitesi, 3.Kişisel gelişim, 4.Güvenilir, dürüst, 5.Tecrübeyi sermayeleştirmesi, 6.Özenli )